ישראל קונקט

שדרוג והקמה מחדש לאתר israelconnect

האתגר

איחודקהלים.האתרפונהלהוריםולתלמידים.מצדאחדלתתתחושתביטחוןובגרותלהורהומצדשניהשראתקלילותוכיףלתלמידים.

הפתרון

בחירת צבע לכל קהל, הסגול העמוק להורים ונגיעות צהוב בצורות ובהדגשות עבור התלמידים. שילוב גוונים בהרמוניה מושלמת כאשר הכחול מאזן את הססגוניות.