ישראל קונקט

UI.UX ובנייה

שדרוג והקמה מחדש לאתר israelconnect

האתגר

איחודקהלים.האתרפונהלהוריםולתלמידים.מצדאחדלתתתחושתביטחוןובגרותלהורהומצדשניהשראתקלילותוכיףלתלמידים.

הפתרון

בחירת צבע לכל קהל, הסגול העמוק להורים ונגיעות צהוב בצורות ובהדגשות עבור התלמידים. שילוב גוונים בהרמוניה מושלמת כאשר הכחול מאזן את הססגוניות.

האתגר

התממשקות למערכת CRM

הפתרון

הטמעת טפסים של מערכת CRM

האתגר

ייצירתאייקוניםמדוייקיםלשפתהאתר

הפתרון

חוויית יצירה של אייקונים בקו דק וציור מדוייק עם טאש' של כל הגוונים

האתגר

כיצד נוכל לעקוב אחרי שיפור האנגלית?

הפתרון

יצירת מבדק אנגלית כאשר התלמיד מקליט את עצמו. פיתוח מיוחד של הקלטה בנייד ובנייח. התלמיד מקליט את עצמו בתחילה ובסוף שנה כך שניתן לעקוב ולראות את השינוי.