אבי גפן

UI.UX ובנייה

שדרוג והקמה מחדש לאתר אבי גפן עו"ד לענייני משפחה

האתגר

גירושיןהואמצבקשה,מצדאחדאנורוציםלהביעהזדהותמצדשניוהרבהיותרחשובזהלשדרשאנחנונביאלךאתהפיתרון

הפתרון

שימוש רב בתמונות מחייכות על אף הכאב בשביל לעורר בגולש תחושה שכאן הוא יהיה מאושר ותהליך הגירושין ייעשה ביעילות ובשלום.